1


Ulvestad

barneskule

Ulvestad barneskule er eit godt alternativ til den offentlege skulen. Den ligg vakkert til på Lauvstad i Volda kommune. Skulen er gratis og open for alle å søkje seg til.


Det er i tillegg gratis skuleskyss etter gjeldande reglar frå både Volda sentrum og Vanylven.

2


SFO og leksehjelp

Ved Ulvestad barneskule får alle ved skulen (1.-7. trinn) tilbod om både SFO og leksehjelp!


SFO sine opningstidene er frå 07.00 til skulestart og frå skuleslutt til kl. 17.00.

3


Kontakt

info

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!


Telefon:  700 55 233


Rektor, etter skuletid: 48 13 60 18


Epost:     post@skulen.no

Meistring


Borna skal dagleg få kjensla av meistring ved å få oppgåver og utfordringar som er tilpassa den enkelte sitt nivå og ved å vere deltakande i undervisninga både inne og ute.

Mangfald


Skulen vil jobbe aktivt for at alle, uansett sosial, kulturell og religiøs bakgrunn, skal møte kvarandre med openheit, respekt og toleranse.

Læring


Elevane vil frå tydelege vaksne få forståing for kva som vert forventa av dei, få oppmuntring og tilbakemeldingar på prestasjon i trygge omgjevnader.

Velkomen til Ulvestad barneskule!På desse sidene finn du informasjon om det svært varierte skuletilbodet vårt. Som eit alternativ til den offentlege skulen kan alle som ønskjer det, søkje plass her. Vi har elevar frå både Volda sentrum og Vanylven, og det er ingen som reiser åleine.


Vi stiller hjelpsamt opp om de vil ha ei omvisning eller svar på spørsmål. Det er berre å ta kontakt med oss!

69344609_2174796256093180_7245784478902124544_n_2174796252759847
22141269_1801712373401572_1493367455176242798_n_1801712373401572
23319025_1814705692102240_8030882815879204779_n_1814705692102240
12417568_1597634653809346_4151933375870013826_n_1597634653809346
klatring3
musikk
skitur
tur


Ønskjer du eit alternativ?

- Det får de her, og det er gratis!


Det er i tillegg fri skuleskyss etter gjeldande regelverk. Vi tek imot nye elevar gjennom heile skuleåret, og vi står klare for nettopp dykk. Det praktiske ordnar vi!Søknadsskjemaet finn du her!