1


Ulvestad

barneskule

Ulvestad barneskule er eit godt alternativ til den offentlege skulen. Den ligg vakkert til på Lauvstad i Volda kommune. Skulen er gratis og open for alle å søkje seg til.


Det er i tillegg gratis skuleskyss etter gjeldande reglar frå både Volda sentrum og Vanylven.

2


SFO og leksehjelp

Ved Ulvestad barneskule får alle ved skulen (1.-7. trinn) tilbod om både SFO og leksehjelp!


SFO sine opningstidene er frå 07.00 til skulestart og frå skuleslutt til kl. 17.00.

3


Kontakt

info

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!


Telefon:  700 55 233


Rektor, etter skuletid: 48 13 60 18


Epost:     post@skulen.no

Søknadsskjema

Her kan de søke om skuleplass. Det å sende inn søknadsskjemaet er ikkje bindande. Først etter at vi har mottatt søknaden, vil vi sende dykk tilbod om skuleplass. Der stadfestar dykk eventuelt om de tek imot tilbodet.


Vi kan også ta imot nye elevar gjennom heile det inneverande skuleåret. Vi syter for alt det praktiske i høve heimkommunen.

 

 

Merk: Når du har fylt inn opplysningane og trykt "send inn", så vil det kome ei lita stadfesting nederst på skjermen og alle felt vert blanke.


Alle felt merka med * må vere utfyld.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7