Tilsette hjå skulen

Kva er vel ein god skule utan dyktige tilsette?
På skulen vår er vi så heldige å ha mange flinke, kreative og omsorgsfulle personar.
Dei har vore stabile over mange år, og likar seg svært godt ved skulen. Vi er også heldige som har fått nye tilskot i personalet i år, og det gler oss stort!