Selskapet som står bak skuledrifta er i si heilheit eigd av foreldre og innbyggjararar i Volda kommune. Vi er eit frittståande selskap som ikkje er knytt opp til andre organisasjonar.

 

Det er om lag 70 heimar som har teikna partar, der ein fekk inn kr. 150.000 i aksjekapital. Altså langt over det som er påkrevd.


Det er ikkje høve til å drive skulen med overskot eller ta ut utbytte. Alt overskot skal førast tilbake til skuledrifta som igjen skal kome elevane til gode.
 
 
 

Styret for Ulvestad barneskule:


Styreleiar:

Hans Ivar Langvatn - epost: styret@skulen.no


Styremedlemmar:

Kristin Nygård, Cecilie H. Dale, Inger Lise Grebstad og Jørn Simonsen Wang.


Dagleg leiar og rektor:

Bjørn Breivik - epost: post@skulen.no