Om skulen


 • Vi tilbyr ein skulekvardag som legg vekt på praktiske innslag i undervisninga, gjerne i nært samarbeid med lokale krefter.


 • Vi er eit godt alternativ til den offentlege skulen, tufta på tradisjonelle, kristne verdiar.


 • Vi nyttar i stor grad uterommet i undervisninga gjennom heile året, organisert både som temaveker, turdagar og prosjektarbeid.


 • Skulebygninga inneheld alle dei fasilitetar ein ventar å finne på ein god skule. Eit tilhøyrande stort grendahus og gymsal gjev oss god plass til alle aktivitetar vi har inne.


 • Under Praktisk Info og dei andre sidene i menyen kan de sjå meir om det tilbodet vårt. 
   
   
   
56
fiskestong
31646831_1884050338501108_4277134097865768960_n_1884050335167775
14671306_1667862163453261_44420223247600859_n_1667862163453261
45241085_2002021856703955_4690633521692147712_n_2002021853370622
13344567_1621363594769785_3048214321074294858_n_1621363594769785
23319025_1814705692102240_8030882815879204779_n_1814705692102240

Våre kjerneverdiar

 • Å ta barnet på alvor.
 • At barnet skal respekterast og lære å respektere andre.
 • Fokus på å utvikle konsentrasjonsevne, sjølvstende, tru på seg sjølv og tillit til andre.
 • Stort fokus på samarbeid og samspel.
 • Å gje elevane individuelle val.
 • Ein lærar som er tilretteleggar, inspirator og rettleiar.
 • Godt samarbeid med foreldra er grunnlaget for ein god skule.