INFORMASJON:

 • Det vert SFO-tilbod dei vekene det er ordinært skuletilbod (måndag - fredag) frå kl. 07.00 og fram til skulestart, og frå skuleslutt og fram til kl. 17.00.
  Ein vil kartlegge behovet for SFO ved skuleferiar.

 • Vi har sett som mål å ha lågare betalingssatsar enn kommunen for det komande skuleåret. For skuleåret 2021/2022 vil vi inntil vidare ha slike satsar (2020/21-nivå):

  Pris pr. månad:
  1 - 3 dagar pr. veke: kr. 1990,- Matpengar kr. 126,-

  4 dagar pr. veke: kr. 2150,- Matpengar kr. 126,-
  5 dagar pr. veke: kr. 3100,- Matpengar kr. 210,-

 • Det vert syskjenrabatt med 30 % for barn nr. 2, og 50 % for barn nr. 3 (og fleire).

 • Ved behov er det høve til å kjøpe enkelttimar. Satsen er kr. 135,- pr. påbyrja time

Fyll inn skjemaet og velg kva tidspunkt de ønskjer SFO.

Merk:

Når du har fylt inn opplysningane og trykt "send inn", så vil det kome ei lita stadfesting nederst på skjermen og alle felt vert blanke.


Alle felt merka med * må vere utfyld.

Send inn eitt skjema pr. elev.

 
 
 
Morgon
Ettermiddag
 
Morgon
Ettermiddag
 
Morgon
Ettermiddag
 
Morgon
Ettermiddag
 
Morgon
Ettermiddag