• Skuleplass hjå oss er gratis
 • Vi gir gratis skulefrukost kvar morgon (til dei som kjem til skulen før kl. 08.00)
 • Leksehjelp vert gitt til 3.-7. trinn.
 • Gratis varmt måltid minst ein dag i veka.
 • Alle får gratis skulefrukt kvar dag.
 • Skuleskyss er gratis om ein bur innan Volda kommune. Andre reglar dersom ein bur utanfor kommunegrensa. Sjå meir info på sida om skuleskyss.
 • Ved skuleskyss med ferja har dei oftast oppsyn av vaksne. Ein kan enkelt levere borna på ferjekaia i Volda klokka 07:50. Dei vil då ha tid til å ete frukosten sin ombord.
 • Elevar som kjem med buss vert tekne imot av tilsette ved haldeplassen om morgonen, og ein ventar også saman med dei til bussen kjem på ettermiddag.
 • SFO er open for alle årstrinn, og har pris etter kommunale satsar.
 • Vi har fem dagars skuleveke for alle!
 • Alle elevane våre får minst 20 t. symjeundervisning kvart år!
 • Skuleruta er den same som for den offentlege skulen.
 • Vi har kontinuerleg opptak gjennom heile året. Dette gjeld både søknader om overflytting i noverande skuleår og for det komande skuleåret.
 • Vi ordnar alt det praktiske i høve heimkommunen ved overflytting til oss.