Skulefritidsordninga

Ved skulen sitt SFO vert borna tekne godt imot av vår kjekke tilsette.

Her får alle ein mjuk start på dagen. Om ettermiddagen har vi eit variert tilbod, der leik og kreativitet har ein stor plass. Det er også her lagt vekt på dagleg uteaktivitet. Borna kan i tillegg få hjelp til lekser utover det vanlege leksehjelp-tilbodet.


SFO er open kvar dag og for alle klassetrinn. Opningstida er frå kl. 07.00 til skulestart,

og frå skuleslutt til kl. 17.00. Prisane er lågare enn kommunale satsar. Sjå søknadsskjemaet under for prisar.

21032718_1788976448008498_1084411246737603097_n_1788976448008498
sfo4
sfo1
139548866_2581700848736050_2825620589319824271_n