Tilsette

Dei store stega - Den store gleda!

1


Ulvestad

barneskule

Ulvestad barneskule er eit godt alternativ til den offentlege skulen. Den ligg vakkert til på Lauvstad i Volda kommune. Skulen er gratis og open for alle å søkje seg til.


Det er i tillegg gratis skuleskyss etter gjeldande reglar frå både Volda sentrum og Vanylven.

2


SFO og leksehjelp

Ved Ulvestad barneskule får alle ved skulen (1.-7. trinn) tilbod om både SFO og leksehjelp!


SFO sine opningstidene er frå 07.00 til skulestart og frå skuleslutt til kl. 17.00.

3


Kontakt

info

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!


Telefon:  700 55 233


Rektor, etter skuletid: 48 13 60 18


Epost:     post@skulen.no

Dei tilsette

På skulen arbeider det 8 dyktige og høgt kvalifiserte personar, inkludert dei kjekke og driftige SFO-damene Marie og Ingunn.

Bjørn Breivik

Lærar og rektor

Heimstad: Lauvstad


bjorn.breivik(@)skulen.no
Line Hagen

Kontaktlærar 1.-4. klasse

Heimstad: Volda


line(@)skulen.no

Magne Drabløs 

Kontaktlærar 5.-7. klasse

Heimstad: Lauvstad


magne(@)skulen.noElin Roksvåg Torkildsen

Lærar

Heimstad: Volda


elin(@)skulen.no

Marie Torvik

SFO-medarbeidar

Heimstad: Lauvstad


sfo(@)skulen.no

Ingunn Haugen

Assistent og SFO-medarbeidar

Heimstad: Lauvstad


sfo(@)skulen.no

Bodil Stubbmo.

Vår alle tider humørfylde reinhaldar.

Heimstad: Lauvstad