Vi får av og til spørsmål om det er muleg å gje gåve til skulen. Det er det - og det er sjølvsagt svært gledeleg for oss.


Det gjev oss mulegheita til å utvikle skulen, bygget og området i endå større grad enn det reint driftsmessige. Vi har også mange leiker, apparat og utstyr som vert nytta av mange på ettermiddag/kveldstid som treng utskifting no og då.


Så dersom du ønskjer det, kan du nytte
- kontonummer:
3991.06.55594.
- eller Vipps-nr: 579511
 
Gjer vel å merk overføringa med
"Gåve til Ulvestad barneskule".Du kan også også å legge inn fast

overføring dersom det er ønskjeleg.


Tusen takk for ditt bidrag!