Glimt frå kvardagen

Dei store stega - Den store gleda!

1


Ulvestad

barneskule

Ulvestad barneskule er eit godt alternativ til den offentlege skulen. Den ligg vakkert til på Lauvstad i Volda kommune. Skulen er gratis og open for alle å søkje seg til.


Det er i tillegg gratis skuleskyss etter gjeldande reglar frå både Volda sentrum og Vanylven.

2


SFO og leksehjelp

Ved Ulvestad barneskule får alle ved skulen (1.-7. trinn) tilbod om både SFO og leksehjelp!


SFO sine opningstidene er frå 07.00 til skulestart og frå skuleslutt til kl. 17.00.

3


Kontakt

info

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!


Telefon:  700 55 233


Rektor, etter skuletid: 48 13 60 18


Epost:     post@skulen.no

Skulekvardagen

Elevane og dei tilsette har så mange kjekke stunder at albumet kunne ha vore endå større, men litt frå skulekvardagen vår finn de likevel her.


I tillegg til vanleg undervisning inne, så er temaveker, uteundervisning eller tur ein dag i veka med på å gje variasjon. Det skapar ein unik trivsel og samhald mellom store og små.

Vi vil til slutt ta med desse to karane som syner oss at "kraft x arm" = veldig gøy.