Gåve til skulen

Dei store stega - Den store gleda!

1


Ulvestad

barneskule

Ulvestad barneskule er eit godt alternativ til den offentlege skulen. Den ligg vakkert til på Lauvstad i Volda kommune. Skulen er gratis og open for alle å søkje seg til.


Det er i tillegg gratis skuleskyss etter gjeldande reglar frå både Volda sentrum og Vanylven.

2


SFO og leksehjelp

Ved Ulvestad barneskule får alle ved skulen (1.-7. trinn) tilbod om både SFO og leksehjelp!


SFO sine opningstidene er frå 07.00 til skulestart og frå skuleslutt til kl. 17.00.

3


Kontakt

info

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!


Telefon:  700 55 233


Rektor, etter skuletid: 48 13 60 18


Epost:     post@skulen.no

Vil du støtte skulen?

Vi får av og til spørsmål om det er muleg å gje gåve til skulen. Det er det - og det er sjølvsagt svært gledeleg for oss.


Det gjev oss mulegheita til å utvikle skulen, bygget og området i endå større grad enn det reint driftsmessige. Vi har også mange leiker, apparat og utstyr som vert nytta av mange på ettermiddag/kveldstid som treng utskifting no og då.


Så dersom du ønskjer det, kan du nytte kontonummer: 3991.06.55594.

MERK overføringa med "Gåve til Ulvestad barneskule".


Du kan også også å legge inn fast

overføring dersom det er ønskjeleg.


Tusen takk for ditt bidrag!