Om bygda

Dei store stega - Den store gleda!

1

 

Ulvestad

barneskule

Ulvestad barneskule er eit godt alternativ til den offentlege skulen. Den ligg vakkert til på Lauvstad i Volda kommune. Skulen er gratis og open for alle å søkje seg til.

 

Det er i tillegg gratis skuleskyss etter gjeldande reglar frå både Volda sentrum og Vanylven.

2

 

SFO og leksehjelp

Ved Ulvestad barneskule får alle ved skulen (1.-7. trinn) tilbod om både SFO og leksehjelp!

 

SFO sine opningstidene er frå 07.00 til skulestart og frå skuleslutt til kl. 17.00.

3

 

Kontakt

info

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!

 

Telefon: 700 55 233

 

Rektor, etter skuletid: 48 13 60 18

 

Epost: post@skulen.no

Ulvestadbygda / Lauvstad

Ulvestadbygda / Lauvstad ligg vakkert til mellom fjord og fjell på vestsida av Dalsfjorden i Volda kommune. Med tilhøyrande grender har vi omlag 350 innbyggjarar.

 

Bygda har eit rikt organisasjonsliv med korps, idrettslag, grendahus, kor, trekkspelgruppe, ungdomsklubb, trimgruppe, fotballklubb, grendautval, helselag og småbåtlag.

Nærmiljøet

Bålkos i Krekeskogen,

ved gapahuken.

Ulvestadsetra med

fjellet Kjerringa bak.

Utsyn frå

Snøhornet, 1025 moh.

Ferja på veg over til Volda.

Fritidsaktivitetar

På fritida føregår det ei rekkje kultur og idretts-aktivitetar i bygningane som er opne for alle!

Her er:

 

Bibliotek

Kulturskule for song, piano og korpsaspirant

Ungdomsklubb

Korøvingar for born og vaksne

Dametrim og herretrim

Volleyball

Fotball i ballbingen

Korpsøvingar og gruppeøvingar

Møteverksemd for ulike lag og organisasjonar.

 

 

Det aktive bygdefolket har elles alle dei ulike arrangement som måtte finnast i ei bygd her. Alt frå korpskafé og 17.mai-feiringar til andre private tilstellingar. Lauvstad skulekorps, Røde Kors, Vesttun og Dalsfjordrevyen har også lokale til lager i skuledelen.

 

Saman med Vesttun er skulebygningane eit komplett kulturhus og grendahus i stadig god utvikling til glede for alle!

Frå skitrekket like ved skulen: